Dementie

Ten gevolge van dementie ontstaan er vaak beperkingen in het dagelijks handelen, bijv. verminderd initiatief, zaken vergeten, dingen niet meer in de juiste volgorde kunnen doen, verlies van oriëntatie.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens het Edomah programma, Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Zie folder of www.edomah.nl
Op grond van gesprekken met de cliënt met dementie en zijn/haar mantelzorger en observaties worden gezamenlijke doelen gesteld waaraan gewerkt kan worden.
In de behandeling kan bijv. aandacht gegeven worden aan bijv. het aanleren van strategieën, de omgeving aanpassen, het coachen van de mantelzorger hoe om te gaan met bepaald gedrag.

In onze praktijk is Jeannet Scheffer geschoold.  Jeannet is ook Edomah coach voor ergotherapeuten die de scholing tot Edomah therapeut volgen. Martine van Nes ziet ook veel mensen met dementie en gaat de Edomah scholing nog volgen.

Reacties zijn gesloten.