CVA en TIA

Onze praktijk is verbonden aan het CVA team Ede e.o., zie folder Thuis Verder https://www.ergodus.nl/folder/folder-thuis-verder en folder TIA.
In het CVA team wordt multidisciplinair samengewerkt met fysiotherapie, logopedie, CVA verpleegkundige, neuropsycholoog en diëtist. De meeste disciplines zijn ook gevestigd in het eerstelijnscentrum Beatrixpark, https://fysiotherapie-ede.nl/neurorevalidatie/  http://www.elcbeatrixpark.nl   Ook nemen wij deel aan het grotere samenwerkingsverband Thuis verder neurorevalidatieteams regio Arnhem -Ede https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/aanmelden/
Ten gevolge van een CVA of TIA kan je belemmeringen ervaren die je beperken in het dagelijks handelen.
De ergotherapeut leert u omgaan met de lichamelijke beperkingen, maar ook de evt. minder zichtbare cognitieve gevolgen zoals plannen, organiseren, aandacht houden, onthouden.
Indien er sprake is van werk wordt u ondersteunt in hoe uw werkzaamheden op te bouwen en evt. aan te passen, evt. in overleg met leidinggevende, Arbo arts en/of UWV.

Reacties zijn gesloten.