CVA en TIA

Onze praktijk is verbonden aan het CVA team Ede e.o., zie zie folder CVA en folder TIA.
In het CVA team wordt multidisciplinair samengewerkt met fysiotherapie, logopedie, CVA verpleegkundige, neuropsycholoog en diëtist. De meeste disciplines zijn ook gevestigd in het eerstelijnscentrum Beatrixpark, https://fysiotherapie-ede.nl/neurorevalidatie/  http://www.elcbeatrixpark.nl   Ook nemen wij deel aan het grotere samenwerkingsverband Thuis verder neurorevalidatieteams regio Arnhem -Ede https://www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl/aanmelden/
Ten gevolge van een CVA of TIA kunnen er allerlei problemen ontstaan die uw dagelijks handelen beperken.
De ergotherapeut leert u omgaan met de lichamelijke beperkingen, maar ook de evt. minder zichtbare cognitieve gevolgen zoals plannen, organiseren, aandacht houden, onthouden.
Indien er sprake is van werk wordt u ondersteunt in hoe uw werkzaamheden op te bouwen en evt. aan te passen, evt. in overleg met leidinggevende, Arbo arts en/of UWV.

Reacties zijn gesloten.