COPD & long Covid

Bij COPD is de invloed op dagelijkse activiteiten erg groot door beperkte energie.

Samen met uw ergotherapeut wordt o.a. gekeken naar:

  • ergonomisch handelen
  • het zoeken naar een goede balans tussen activiteit en rust/ontspanning
  • goed en bewust leren plannen van activiteiten door de dag/week heen
  • het toepassen van ademhalingstechnieken tijdens activiteiten
  • evt. hulpmiddelen die kunnen ondersteunen om uw zelfstandigheid te behouden

Ergotherapie na long Covid

Een groep mensen na doorgemaakte COVID-19 blijft klachten houden. Het kan daarbij gaan om de groep mensen die op de IC hebben gelegen. Maar in onze praktijk valt op dat een deel van de groep mensen die thuis COVID-19 heeft doorgemaakt ook een groep is die langdurig klachten blijft houden op diverse vlakken zoals vermoeidheid, overprikkeling, aandachts- en concentratieproblemen, geheugenproblemen. Wat kan ergotherapie  voor mensen met Post COVID-19 betekenen?

  • Inzicht geven en begeleiden in het opbouwen van energie
  • Balans vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • Leren omgaan met de cognitieve gevolgen met tips, adviezen, compensatie en evt. training t.a.v. aandacht en geheugen
  • Opbouw maken in de prikkelverwerking
  • Begeleiden in terugkeer naar werk en opbouw daarin

Reacties zijn gesloten.