Behandeling

behandeling ergotherapieDe behandeling kan bestaan uit:

Ergotherapeutische probleemanalyse/diagnostiek:
Voorbeelden zijn:

  • achterhalen waarom bepaalde activiteiten veel energie kosten en/of pijn geven
  • achterhalen waardoor bepaalde activiteiten niet meer goed lukken, bijv. koken, opstaan uit een stoel, gebruik maken van de computer, fietsen

Op grond van de verzamelde gegevens wordt samen met u gekeken of het accent meer dient te liggen op adviseren en/of trainen/begeleiden.

Advies:
Voorbeelden zijn:

  • instructie aan mantelzorg/hulpverlening om de zorg beter te kunnen verlenen, bijv. tiltechnieken
  • een begeleidend advies schrijven bij de aanvraag voor een aanpassing/voorziening bij de gemeente, zorgverzekeraar of fonds
  • meedenken hoe u uw PGB voor een voorziening het best kunt besteden
  • ergonomisch advies om uw werkplek beter in te richten en/of advies om uw werkhouding zowel fysiek als gedragsmatig aan te passen

Training/begeleiding:
Voorbeelden zijn:

  • leren omgaan met een voorziening of hulpmiddel, bijv. scootmobieltraining of rolstoeltraining
  • een andere werkhouding aanleren
  • grenzen leren stellen en nee durven zeggen
  • energie beter leren verdelen

Reacties zijn gesloten.