Werkwijze

Ergotherapie direct toegankelijkVanaf 1 augustus 2011 is ergotherapie in de eerste lijn wettelijk direct toegankelijk. Het contract per zorgverzekeraar bepaalt of dit ook werkelijk mogelijk is. In 2019 kunnen cliënten van Menzis, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Agis, Avero, OZF, ONVZ, DSW, ASR,  Eno, Zorg en Zekerheid,De Friesland, VGZ, Trias, IZZ, Univé, IZA en Caresq direkt bij ons terecht zonder verwijzing. Voor cliënten van  CZ, OHRA, Just en Nationale Nederlanden is een verwijzing nodig.  Voor kleinere zorgverzekeraars kunt u het best aan uw ergotherapeut vragen of u al of niet een verwijzing nodig heeft.
Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg).
Wij schetsen een beeld wat wij voor u kunnen betekenen en we maken gezamenlijk afspraken over waar we aan gaan werken.

In het kader van de Europese privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): noteren wij in een beveiligd dossier dossier uw persoonlijke gegevens, rapporteren hier in en gaan onze gegevens beveiligd voor de declaraties naar uw zorgverzekeraar. Uw gegevens moeten volgens de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, WBGO, 15 jaar bewaard worden.

Reacties zijn gesloten.