Werkwijze

Ergotherapie direct toegankelijkVanaf 1 augustus 2011 is ergotherapie in de eerste lijn wettelijk direct toegankelijk. Het contract per zorgverzekeraar bepaalt of dit ook werkelijk mogelijk is. In 2020 kunnen vrijwel alle cliënten direct bij ons terecht zonder verwijzing. Mensen die vallen onder de regeling medische zorg asielzoekers hebben een verwijzing nodig.
Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg).
Wij schetsen een beeld wat wij voor u kunnen betekenen en we maken gezamenlijk afspraken over waar we aan gaan werken.

In het kader van de Europese privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): noteren wij in een beveiligd dossier dossier uw persoonlijke gegevens, rapporteren hier in en gaan onze gegevens beveiligd voor de declaraties naar uw zorgverzekeraar. Uw gegevens moeten volgens de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, WBGO, 15 jaar bewaard worden.

Reacties zijn gesloten.