Ergotherapie Wekerom

Ergotherapiepraktijk Ergodus | Regio Wekerom

Ergodus is een ergotherapiepraktijk in de regio Wekerom, verbonden aan het Eerstelijnscentrum Beatrixpark in Ede.

Ergotherapie Wekerom

Ergodus richt zich op ergotherapie voor volwassenen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Het gaat hierbij om praktische activiteiten op de volgende gebieden:

 • Zelfredzaamheid: mobiliteit,verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
 • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
 • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

Ergotherapie is er voor

 • volwassenen die ten gevolge van ouder worden, ziekte of handicap problemen    ondervinden in hun dagelijkse activiteiten.
 • mantelzorgers/zorgverleners
  advisering, instructie, training, scholing om de zorg te vergemakkelijken
 • bedrijven en instellingen
  werkplekadvies: hierbij wordt zowel gekeken naar fysiek belastende factoren in de werksituatie als gedragsmatige aspecten
 • gemeenten/wmo
  training voorzieningen, advisering/second opinion, scholing/coaching wmo consulenten
 • thuiszorgorganisaties/zorginstellingen
  scholing/advies

Werkwijze ergotherapeut

Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg).
Wij schetsen een beeld wat wij voor u kunnen betekenen en we maken gezamenlijk afspraken over waar we aan gaan werken.

Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, leerkrachten etc. Er wordt samengewerkt met Buurtzorg Wekerom.

Onze Ergotherapeuten

Ergotherapiepraktijk Ergodus bestaat uit zesergotherapeuten. Al onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.
U heeft altijd een vaste behandelaar en het streven is dat er zo min mogelijk gewisseld wordt.

Ergotherapie in de regio:

Bennekom Harskamp Otterlo Veenendaal Wageningen

Reacties zijn gesloten.