Ergotherapie Wageningen

Ergotherapiepraktijk Ergodus | Regio Wageningen

Ergodus is een ergotherapiepraktijk in de regio Wageningen, verbonden aan het Eerstelijnscentrum Beatrixpark in Ede.

Ergotherapie Wageningen

Ergodus richt zich op ergotherapie voor volwassenen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. Ergotherapie richt zich op het zo optimaal en zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse handelingen en activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Het gaat hierbij om praktische activiteiten op de volgende gebieden:

 • Zelfredzaamheid: mobiliteit,verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
 • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
 • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

Ergotherapie voor

 • volwassenen die ten gevolge van ouder worden, ziekte of handicap problemen    ondervinden in hun dagelijkse activiteiten.
 • mantelzorgers/zorgverleners
  advisering, instructie, training, scholing om de zorg te vergemakkelijken
 • bedrijven en instellingen
  werkplekadvies: hierbij wordt zowel gekeken naar fysiek belastende factoren in de werksituatie als gedragsmatige aspecten
 • gemeenten/wmo
  training voorzieningen, advisering/second opinion, scholing/coaching wmo consulenten
 • thuiszorgorganisaties/zorginstellingen
  scholing/advies

Werkwijze ergotherapeut

Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk uw omgeving betrokken (bijv. partner, aanwezige zorg).
Wij schetsen een beeld wat wij voor u kunnen betekenen en we maken gezamenlijk afspraken over waar we aan gaan werken.

Ergotherapeuten

Ergotherapiepraktijk Ergodus bestaat uit vijf ergotherapeuten.
U heeft altijd een vaste behandelaar en het streven is dat er zo min mogelijk gewisseld wordt.
Alle ergotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Ergotherapie in de regio:

Bennekom Harskamp Otterlo Veenendaal Wekerom

Reacties zijn gesloten.