Voor wie

 • Ergotherapie voor volwassenen, ouderen, mantelzorgers, bedrijvenvolwassenen die ten gevolge van ouder worden, ziekte of handicap problemen¬†¬†¬† ondervinden in hun dagelijkse activiteiten.
 • mantelzorgers/zorgverleners
  advisering, instructie, training, scholing om de zorg te vergemakkelijken
 • bedrijven en instellingen
  werkplekadvies: hierbij wordt zowel gekeken naar fysiek belastende factoren in de
  werksituatie als gedragsmatige aspecten
 • gemeenten/wmo
  training voorzieningen, advisering/second opinion, scholing/coaching wmo consulenten
 • thuiszorgorganisaties/zorginstellingen
  scholing/advies

Reacties zijn gesloten.