Ergotherapie Otterlo

Ergotherapiepraktijk Ergodus | Regio Otterlo

Ergodus is een ergotherapiepraktijk in de regio Otterlo, verbonden aan het Eerstelijnscentrum Beatrixpark in Ede.

Ergotherapie Otterlo

Ergodus richt zich op ergotherapie voor volwassenen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven.
Uw mogelijkheden, wensen en uw omgeving worden als vertrekpunt genomen. Samen met u kijken wij hoe u uw leven en/of omgeving dusdanig in kan richten, zodat u optimaal uw dagelijkse activiteiten uit kunt voeren.

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.

Als gevolg van ziekte, ouder worden of handicap kunnen alledaagse bezigheden problemen geven.  Activiteiten die mogelijk voorheen heel vanzelfsprekend gingen, lukken nu niet meer of gaan zeer moeizaam. Bij de ergotherapie gaat het om hele praktische activiteiten op het gebied van:

  • Werk, school, het volgen van een studie, het voeren van een huishouden
  • Zelfredzaamheid: mobiliteit,verzorging, communicatie, sociale contacten, administratie, etc.
  • Vrije tijd, ontspanning, dagbesteding

Werkwijze ergotherapeut

Na een telefonische afspraak komen wij veelal bij u thuis of op uw werkplek. Tijdens de kennismaking onderzoeken wij samen met u de activiteiten waarin u problemen ondervindt en kijken naar waar u iets aan wilt veranderen.

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.
De kracht van de ergotherapie zit vooral in het analyseren wat de oorzaken zijn die u in uw doen en laten beperken. Ook wordt gekeken naar waar juist uw sterke punten liggen en hoe u deze in kunt zetten.
Uw leefomgeving wordt hier altijd bij betrokken. Daarbij kan het gaan om mensen die voor u belangrijk zijn, maar ook hoe uw omgeving is ingericht en hoe u daarbinnen kunt functioneren. Ook wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met andere disciplines die rondom u betrokken zijn, bijv. de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut en andere hulpverleners.

Ergotherapeuten

De ergotherapiepraktijk bestaat uit zes ergotherapeuten.
U heeft altijd een vaste behandelaar en het streven is dat er zo min mogelijk gewisseld wordt. Al onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Ergotherapie in de regio:

Bennekom Harskamp Veenendaal Wageningen Wekerom

Reacties zijn gesloten.