Ergotherapie bij dementie en hun mantelzorgers – het Edomah programma


10 december 2011
10 december 2011 -  

In onze praktijk zien wij toenemend ouderen met dementie. Sinds kort is onze praktijk ook gekwalificeerd voor het Edomah programma. Het Edomah programma is bedoeld voor ouderen met een beginnende of matige dementie en hun mantelzorger(s).

Hoofddoelen van de richtlijn zijn om vaardigheden van de mantelzorger te vergroten in hun omgang met hun naaste met dementie en anderzijds ook te kijken hoe zij in hun zorg ontlast kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor het vergroten van de vaardigheden van de oudere met dementie. Behandeling volgens dit programma vindt altijd thuis plaats. Behandelend ergotherapeut is daarbij Jeannet Scheffer.

Reacties zijn gesloten.