Ergotherapeuten

Ergotherapiepraktijk Ergodus bestaat uit 8 ergotherapeuten.
U heeft altijd een vaste behandelaar en het streven is dat er zo min mogelijk gewisseld wordt.
Alle ergotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Jeannet Scheffer

Jeannet Scheffer is mijn naam en ik ben sinds 1984 met hart & ziel ergotherapeut. Vanaf 2008 praktijkhouder van Ergodus en vanaf 1 januari 2021 mede-praktijkhouder in een VOF.
Mijn achtergrond is breed en ik ben van veel markten thuis. Ik heb ruime behandelervaring binnen de revalidatie en eerstelijns ergotherapie.
Daarnaast heb ik de nodige ervaring in advisering met betrekking de Wmo en werkplekadvisering.
Aangezien ik al lange tijd in de regio werkzaam ben, zijn de gemeente Ede en naburige gemeenten mij zowel qua instanties als netwerk goed bekend. Binnen de praktijk zie  ik vanwege deelname aan ParkinsonNet veel cliënten met de ziekte van Parkinson. Daarnaast heb ik veel affiniteit met dementie en ben actief als Edomah  coach om vakgenoten te ondersteunen om vaardiger te worden met Edomah (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis). Ook heb ik afgelopen jaren extra expertise opgebouwd in het werken met mensen met kanker. Tot slot heb ik veel ervaring met CVA/hersenletsel.  Ik heb 9 jaar les gegeven op de Hogeschool Rotterdam, opleiding ergotherapie en les gegeven bij het NCOI.  Van nature ben ik een netwerker en bruggenbouwer. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur en bezig met macrofotografie/natuurfotografie, zie op Instagram onder mijn eigen naam en https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/fotograaf/Jeannet1961

Belangrijk in mijn visie zijn:

  • aansluiten op iemands levensverhaal
  • op zoek gaan naar wat iemand drijft
  • denken in mogelijkheden
  • buiten kaders durven denken

06-49619979, jscheffer@ergodus.nl

Zorgmail: j.scheffer@zorgmail.nl  AGB code 8800157

Karin Koemans

Mijn naam is Karin Koemans. Sinds 2001 voer ik het mooie beroep ergotherapie uit en heb veel ervaring opgedaan in de ouderenzorg en fysieke belasting. Vanaf 2019 ben ik als zelfstandig ergotherapeut werkzaam bij Ergodus en maak ik deel uit van het neuro-revalidatieteam Thuis Verder voor mensen met NAH, CVA, Parkinson en MS (www.thuis-verder-neurorevalidatie.nl). .

In 2020 heb ik de opleiding Cognitieve Revalidatie Therapie afgerond, waarmee ik gespecialiseerd ben in het behandelen van cliënten met problemen op het gebied van aandacht, geheugen, organiseren, plannen en probleemoplossend vermogen. Tevens ben ik ASITT therapeut, een therapievorm die leert om prikkels beter te verwerken.

Als ergotherapeut vind ik het een uitdaging om samen met u te komen tot een manier waarop u weer kunt doen wat belangrijk voor u is. Elke dag voert u veel verschillende handelingen en activiteiten uit. Dit activiteitenpatroon is een belangrijk deel van wie u bent. Soms lukt het niet meer datgene te doen wat u altijd gewend was te doen. Ik hoop samen met u te onderzoeken hoe we uw kwaliteit van leven kunnen vergroten!

06 11072400, kkoemans@ergodus.nl

zorgmail: k.koemans@zorgmail.nl  AGB code 88001193

Nicole Schoeber

Ik ben Nicole Schoeber en ik ben sinds 1997 ergotherapeut. Vanaf 2021 ben ik mede-praktijkhouder van Ergodus. Ik heb als ergotherapeut gewerkt in een revalidatiecentrum, verschillende ziekenhuizen en voor een organisatie die assistentie biedt aan mensen met een lichamelijke beperking. Vanaf januari 2016 werk ik in de eerste lijn.

Ik heb veel ervaring in de behandeling/begeleiding van mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, zoals bij MS, ALS en spierziekten. Daarnaast ben ik ben gespecialiseerd als ergotherapeut bij COPD en post Covid -19 en ben ik vanaf 2018 ParkinsonNet-therapeut. Ook ben ik geschoold in wat ergotherapie kan bieden bij mensen met kanker. Binnen onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland maak ik deel uit van de commissie OPEN (Ondernemers Platform Ergotherapie Nederland).

Al vanaf dat ik ergotherapie studeerde had ik de overtuiging dat ergotherapie het best tot zijn recht komt bij mensen thuis, als dat mogelijk is uiteraard. Ik zie het als een uitdaging om samen met de cliënt, met u, naar een oplossing te zoeken voor beperkingen die u ervaart tijdens uw dagelijkse activiteiten.

06-33750707, nschoeber@ergodus.nl

zorgmail; n.schoeber@zorgmail.nl  AGB code88100955

Isabelle Peters

Ik ben Isabelle Peters en sinds 1996 werkzaam als ergotherapeut. Sinds januari 2018 ben ik als freelancer werkzaam in de praktijk Ergodus.

Ik ben 50 jaar oud, getrouwd en heb een zoon en een dochter.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen de psychiatrie . Ik heb veel ervaring in het werken met mensen met psychische klachten en Niet Aangeboren Hersenletsel. Tot nu toe heb ik in de 2 de en 3de lijn gewerkt op een PAAZ van een ziekenhuis in Amsterdam en in de specialistische psychiatrie in Wolfheze. Sinds 11 jaar ben ik als ergotherapeut werkzaam in een kliniek voor mensen met de combinatie van NAH en psychische problemen. Ik heb veel ervaring met het werken met mensen met een depressie, angst klachten, ADHD en vermoeidheidsklachten.

Ik ben cognitief revalidatie therapeut waardoor ik gespecialiseerd ben in het behandelen van geheugen en aandachtsproblemen en problemen met plannen, organiseren en problemen oplossen. De vaak onzichtbare gevolgen van hersenletsel en psychische problemen op het dagelijks leven boeien mij zeer. Ik wil graag begrijpen waarom iemand iets doet, wat hij weer wil kunnen doen zodat hij naar tevredenheid kan functioneren. Ik zoek graag met u en uw naasten naar mogelijkheden.

06-11754574, ipeters@ergodus.nl

zorgmail: imgb.peters@zorgmail.nl  AGB code 8810615

Mariam Chrifou

Vaardigheden: betrokken, spontaan, netwerker, kritisch, gedreven. Talen: Engels, Arabisch, Nederlands.

Mijn naam is Mariam Chrifou. Vanaf juli 2020 start ik als zelfstandig ergotherapeut bij Ergodus. Vanuit mijn brede interesse heb ik met diverse problematiek en doelgroepen gewerkt, waarvan het langst in de pols- en handrevalidatie. Naast hand- en polsproblematiek, heb ik ook affiniteit met neurologische ziektebeelden.

Bij Ergodus werkt ik met diverse diagnoses en doelgroepen. Op termijn heb ik de intentie mij verder te specialiseren. Om mijn vak nog beter uit te kunnen oefenen, studeer ik naast mijn werk als ergotherapeut, een masterprogramma waar ik mij verdiep in de wetenschap van de ergotherapie.

Het werken als ergotherapeut geeft mij voldoening. Ik zet mij daarom graag in voor u. Ik vind het essentieel om de behandeling samen met u vorm te geven. Daarbij ga ik uit van hetgeen u belangrijk vindt.

Ik kijk uit naar uw verhalen en hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren, hoe klein ook.

mchrifou@ergodus.nl

zorgmail: m.chrifou@zorgmail.nl  AGB code 88101697

Marijke van Leeuwen

Ik ben Marijke van Leeuwen, sinds 2014 met veel plezier werkzaam als ergotherapeut. De afgelopen jaren heb ik met name in de verpleeghuiszorg gewerkt, bij verschillende instellingen. Vanaf mei 2021 ga ik het werken in de verpleeghuizen combineren met het werken voor Ergodus, waar ik erg veel zin in hebt. Het mooie aan ergotherapie vind ik om te zoeken naar wat echt belangrijk voor u is en om mogelijk te maken wat niet meer goed lukt.

Zelfstandigheid heeft te maken met een stukje regie hebben over uw eigen leven. Kleine dingen kunnen het verschil daarin maken en daardoor heel belangrijk zijn. Zoeken naar oplossingen en alternatieven betekent soms ook accepteren dat het niet meer lukt op de manier waarop het voorheen altijd ging. Dat kan een lastig proces zijn. Daarin vind ik het mooi als ik u kan ondersteunen en samen met u kan zoeken naar dingen die wel lukken. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij wat voor u belangrijk is om zo samen tot de meest optimale oplossingen te komen.

Mijn ervaring ligt vooral in het werken met ouderen. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het behandelen van mensen met Parkinson. Mijn interesses zijn breed, ik verdiep me graag in nieuwe hulpvragen en problemen. Ik zie uit naar het helpen van u in thuissituatie om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

06-27174568, mvanleeuwen@ergodus.nl

zorgmail: mr.vanleeuwen@zorgmail.nl AGB code 88002893

Martine van Nes

Ik ben Martine van Nes en ik werk sinds 2010 als ergotherapeut. Vanaf september 2022 ben ik als zelfstandig ergotherapeut werkzaam bij Ergodus.

Aan het begin van mijn loopbaan heb ik in een revalidatiecentrum gewerkt met verschillende doelgroepen (orthopedie, neurologie en chronische pijn/vermoeidheid). Vanaf juni 2012 ben ik volledig in de ouderenzorg gaan werken, zowel in verpleeghuizen als bij mensen thuis. Sinds 2015 ben ik aangesloten bij ParkinsonNet. Daarnaast ben ik in 2021 geschoold in de sensorische informatieverwerking.

Het leuke aan ergotherapie vind ik dat het draait om uw leven en wat u daar belangrijk in vindt. Wat doet u in het dagelijks leven en wat maakt u gelukkig? En wat als dat niet meer lukt zoals u gewend was? Graag ga ik samen met u op onderzoek uit naar hoe we uw kwaliteit van leven kunnen verhogen.

06-19796010, mvannes@ergodus.nl

Zorgmail: m.vannesnap@zorgmail.nl,  AGB code: 88002434

Hanneke Visser

Ik ben Hanneke Visser, sinds oktober 2022 ben ik werkzaam als zelfstandig ergotherapeut.

Daarvoor heb ik ruim 32 jaar met veel plezier gewerkt in een revalidatiecentrum. Daar behandelde ik voornamelijk volwassenen met diverse neurologische aandoeningen, zowel klinisch als poliklinisch. Ik heb o.a. gewerkt in specialistische teams voor CVA, ALS en MS.

In 2022 heb ik de overstap gemaakt naar ergotherapie in de eerste lijn. Ik vind het een mooie uitdaging om te gaan werken met cliënten in de thuissituatie.

Ik ben ervaren in advisering betreffende mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen. Als ergotherapeut ben ik creatief in het bedenken van praktische oplossingen in het dagelijks handelen wanneer bijvoorbeeld energie of bewegingsmogelijkheden tekortschieten.

Ik werk graag samen met fysiotherapeuten, logopedisten en andere zorgverleners. Een goede afstemming met medebehandelaars is ook in de eerste lijn belangrijk.

Uw hulpvraag staat voor mij centraal. Samen maken we het plan om te komen tot de beste oplossing.

06-30322563, hvisser@ergodus.nl

Zorgmail: h.visser@zorgmail.nl AGB-code: 88100322

Reacties zijn gesloten.