Enquete

Wat vond u van uw behandeling bij de ergotherapeut?

Uw eigen ergotherapeut en de beroepsvereniging ‘Ergotherapie Nederland’, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening zal gebruikt worden om de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg te meten en te verbeteren. Elk onderwerp bestaat uit een aantal stellingen en vragen waarbij naar uw mening wordt gevraagd. U kunt een kruisje plaatsen in het vakje dat voor u van toepassing is zoals in het voorbeeld rechts.Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de vragenlijst anoniem invullen. De gegevens zullen vertrouwelijk verwerkt worden.

  Algemene gegevens

  1.1 Wat is uw leeftijd?

  18 - 30 jaar31- 45 jaar46- 60 jaar61- 75 jaar75 + jaar

  1.2 Wat is uw geslacht

  manvrouw

  Contact

  2.1 Hoe bent u bij deze ergotherapeut terecht gekomen?

  (meerdere antwoorden mogelijk)

  via mijn artsvia jullie websiteeerder contact gehadvia familie/vriendenvia andere behandelaaranders, nl.:

  2.2 Binnen hoeveel dagen na aanmelding kon u bij uw ergotherapeut terecht?

  binnen 0 - 3 dagenbinnen 4 - 7 dagenbinnen 8 - 14 dagenlanger dan 14 dagen

  oneens .............. eens n.v.t.

  2.3 Ik kon een afspraak maken op een door mij gewenst tijdstip

  12345nvt

  2.4 De behandeling begon en eindigde op (de afgesproken) tijd

  12345nvt

  2.5 De ergotherapeut was telefonisch of per email goed bereikbaar

  12345nvt

  De ergotherapie praktijk of afdeling

  3.1 Waar vonden de behandelingen plaats?
  (meerdere antwoorden mogelijk)

  aan huisop één van de praktijklocatiesop de werkplekop schoolelders, nl.:

  oneens .............. eens n.v.t.

  3.2 De locatie waar de behandelingen plaats vonden, sloot aan bij mijn wensen

  12345nvt

  3.3 De behandeling kon ongestoord plaats vinden

  12345nvt

  3.4 De ergotherapeut had voldoende materialen en middelen ter beschikking voor mijn behandeling

  12345nvt

  Informatie

  oneens .............. eens n.v.t.

  4.1 De ergotherapeut ging vertrouwelijk met mijn gegevens om

  12345nvt

  4.2 De ergotherapeut legde mij uit wat ergotherapie voor mij kan betekenen

  12345nvt

  4.3 De ergotherapeut gaf uitleg over de behandeling die ik kreeg

  12345nvt

  4.4 De ergotherapeut informeerde mij naar tevredenheid over de kosten en vergoedingen

  12345nvt

  4.5 De ergotherapeut maakte goede afspraken met mij over nazorg

  12345nvt

  De manier waarop de ergotherapeut u benaderde en met u omging

  oneens .............. eens n.v.t.

  5.1 De ergotherapeut kwam de gemaakte afspraken na

  12345nvt

  5.2 De ergotherapeut behandelde mij met respect

  12345nvt

  5.3 De ergotherapeut had voldoende tijd en aandacht voor mij

  12345nvt

  5.4 De ergotherapeut legde dingen op een begrijpelijke manier uit

  12345nvt

  5.5 De ergotherapeut luisterde naar wat belangrijk is voor mij

  12345nvt

  5.6 De ergotherapeut liet mij meebeslissen over mijn behandeling

  12345nvt

  De kennis en vaardigheden van de ergotherapeut

  oneens .............. eens n.v.t.

  6.1 De ergotherapeut was deskundig op het gebied van mijn aandoening

  12345nvt

  6.2 De ergotherapeut heeft mijn probleem en mijn mogelijkheden grondig onderzocht

  12345nvt

  6.3 De ergotherapeut gaf adviezen die bruikbaar zijn in mijn situatie

  12345nvt

  6.4 De ergotherapeut motiveerde mij om nieuwe ideeën uit te proberen

  12345nvt

  6.5 De ergotherapeut heeft mij goed begeleid gedurende het hele behandeltraject

  12345nvt

  6.6 De ergotherapeut adviseerde mij hoe ik nieuwe problemen kan voorkomen

  12345nvt

  6.7 De afstemming met andere betrokkenen of behandelaars verliep goed

  12345nvt

  Resultaat

  oneens .............. eens n.v.t.

  7.1 De vraag waarmee ik naar de ergotherapeut ging, is beantwoord

  12345nvt

  7.2 Ik ben tevreden met het resultaat van de ergotherapie behandelingen

  12345nvt

  7.3 Door de behandeling kan ik beter met mijn klachten en/of beperkingen omgaan

  12345nvt

  7.4 De behandeling heeft mijn dagelijks leven positief beïnvloed

  12345nvt

  7.5 De door de verzekeraar vergoede uren ergotherapie waren toereikend voor de behandeling

  jaja, met de uren van de aanvullende verzekeringnee

  Totale beoordeling

  8.1 Zou u deze ergotherapeut bij uw vrienden en familie aanbevelen?

  jamisschiennee

  8.2 Rapportcijfer: Uw totale oordeel over de ergotherapeut en de behandeling is
  (1 - slecht ................. 10 - uitstekend)

  12345678910

  8.3 Als u één ding zou kunnen veranderen aan de zorg die u kreeg van uw ergotherapeut, wat zou dat zijn?
  Ik zou niets willen veranderen

  Verdere opmerkingen

  9.1 Kunt u opvallende scores toelichten? (positieve en/ of negatieve voorbeelden)

  9.2 Overige opmerkingen

   
  Kopieer anti-spam code: captcha

  Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst

  Reacties zijn gesloten.